Politica de confidentialitate a datelor

Cu siguranta ca protectia datelor dumneavoastra este un drept fundamental al dumneavoastra, drept pentru care ne angajam sa dedicam toate eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in conformitate cu cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protectia datelor" sau "GDPR").

Scopul prezentului document este acela de a va informa in mod corect, specific si fara echivoc cu privire la modul si scopul in care aceste date sunt colectate si prelucrate, precum si modalitatile de exercitare a drepturilor dumneavoastra individuale.

FemeiaStie.ro,autorul, proprietarul si administratorul al site-ului www.femeiastie.ro respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza site-ul web. Astfel, FemeiaStie.ro va asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime.

Definitii

ANSPDCP = Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

cf. Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR – UE):

 • "date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • "prelucrare" inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • "restrictionarea prelucrarii" inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • "operator" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
 • "persoana imputernicita de operator" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
 • "destinatar" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;
 • "consimtamant" al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Drepturile utilizatorilor

FemeiaStie.roa implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor cf. Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul general privind protectia datelor" sau "GDPR").

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului www.femeiastie.ro este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR - UE, va puteti adresa FemeiaStie.ro la adresa contact[at]femeiastie.ro.

Modurile, Scopurile si Temeiurile legale ale prelucrarii datelor cu caracter personal

Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre FemeiaStie.ro

In general colectam si stocam date direct de la dumneavoastra, astfel incat aveti controlul direct asupra lor. Este important sa stiti ca exista doua tipuri de informatii pe care le colectam despre utilizatorii FemeiaStie.ro:
- informatii cu caracter personal(acele informatii care va pot identifica si pot include, de exemplu, numele si prenumele tale, numarul de telefon, adresa de email, adresa postala, parola).
- informatii ce nu va pot identifica personal(informatii care se refera, de regula, la computerul sau dispozitivul mobil de pe care accesati serviciile FemeiaStie.ro, dar care nu va identifica personal. Aceste informatii pot include, printre altele, paginile web pe care le-ati vizitat, serviciile pe care le-ati accesat, publicitatea (reclamele) trimisa catre tine, istoricul tranzactiilor, adresa IP, informatii despe conexiunea ta la Internet etc.

FemeiaStie.ro, precum si furnizorii nostri de servicii putem folosi informatiile pe care le colectam despre dumneavoastra in mai multe moduri si pentru mai multe scopuri. De ex., putem folosi aceste informatii: pentru a va furniza informatiile, serviciile si produsele pe care le-ati solicitat, pentru crearea unui cont de utilizator / redactor FemeiaStie.ro, pentru personalizarea serviciilor pe care vi le oferim, pentru personalizarea publicitatii pe care v-o afisam, pentru a raspunde solicitarilor si comentariilor tale, pentru a va permite sa participati la diferite evenimente, concursuri, sondaje etc, pentru a va putea oferi suport tehnic legat de serviciile/produsele noastre, pentru a va putea comunica anunturi si mesaje administrative, pentru a va face cunoscuta oferta de continut / articolele publicate pe FemeiaStie.ro, pentru a va trimite newslettere si informatii despre produse, servicii si promotii referitoare la noi sau la alte companii sau organizatii cu care lucram, pentru a utiliza anumite tehnologii (spre ex. targetul personalizat Facebook) prin intermediul carora sa-ti livram publicitate pe alte site-uri, bazandu-ne pe Datele Personale furnizate de tine sau de terte servicii carora tu le-ai dat acest drept, pentru a recunoaste dispozitivele pe care le utilizezi atunci cand accesezi FemeiaStie.ro si pentru a le asocia profilului tau.

Corespondenta, Sondaje, Concursuri, Newsletter, Activitate de redactor/editor voluntar

Corespondenta si abonare la newsletter

Cand ne trimiteti email la contact[at]femeiastie.ro ori cand va inregistrati la newsletter, ne transmiteti benevol date precum: nume si prenume, adresa de email, parola, adresa postala, numar de telefon. Prin oferirea acestor date va dati consimtamantul liber exprimat si in mod neechivoc ca toate datele tale cu caracter personal sa fie in baza noastra de date sis a va putem transmite newsletter si sa va raspundem prin email la solicitarile dumneavoastra.

Prin completarea oricarui formular (ex. abonare la newsletterul FemeiaStie.ro) sau a formularului de contact puse la dispozitie pe site-ul web www.femeiastie.ro va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre FemeiaStie.ro, atat manual, cat si automat, in scopul de a fi contactat / a primi newsletter de la FemeiaStie.ro sau de primit un feedback/ raspuns cu privire la solicitarea dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – GDPR - UE.

Retineti faptul ca pentru a primi un newsletter este necesara abonarea (opt-in – sunteti adaugat in lista de newsletter doar daca ati completat personal formularul), respectiv confirmarea (double opt-in – cand va abonati la newsletter, veti primi un email de confirmare cu un link, pe care trebuie sa il accesati inainte de a fi adaugat in lista de newsletter a FemeiaStie.ro) acestuia de catre dumneavoastra.

Pentru utilizatorii abonati la newsletter ce nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la adresa: contact[at]femeiastie.ro, iar datele dvs. vor fi sterse din baza noastra de date pentru newsletter.

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu completa formularele disponibile, de a nu va inscrie la newsletterul FemeiaStie.ro, de a nu contacta FemeiaStie.ro prin formularul de contact sau prin e-mailuri trimise la contact[at]femeiastie.ro si de a nu accesa site-ul www.femeiastie.ro.

Conform interesului legitim stipulat in GDPR, mentionam ca motivele pentru care avem nevoie de aceste date sunt: trimiterea de newsletter, colectarea de feedback si schimbare de mesaje intre redactori, utilizator si administratorii FemeiaStie.ro (direct prin formular in website-ul FemeiaStie.ro, sau prin comunicare prin email, ori prin retele de socializare), organizarea de concursuri, transmiterea ofertelor noastre pe email si a mesajelor de marketing si publicitate, etc

Daca aplicati pentru un job ori o colaborare voluntara ca redactor / editor

FemeiaStie.ro va prelucra urmatoarele categorii de date in contextul relatiei noastre cu dumneavoastra: nume si prenume, adresa de e-mail, adresa postala, telefon, data cu caracter personal incluse in CV, detalii despre educatie si formare, precum si alte date cu caracter personal pe care le puteti furniza direct. Cand va exprimati dorinta de a fi redactor si de a avea un cont pentru adaugare de articole pe FemeiaStie.ro, sau cand ne trimiteti email la contact[at]femeiastie.ro, ori cand va inregistrati la newsletter, ne transmiteti benevol date precum: nume si prenume, adresa de email, parola, adresa postala, numar de telefon. Prin oferirea acestor date va dati consimtamantul liber exprimat si in mod neechivoc ca toate datele tale cu caracter personal sa fie in baza noastra de date, cu respectarea stricta a prevederilor legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Retineti ca pentru crearea de conturi pentru redactori / editori acest lucru se face manual, adica sunteti adaugat in lista de redactori de catre un administrator FemeiaStie.ro, iar daca doriti sa fiti scos/ deci contul sa va fie dezactivat va rugam sa scrieti un email la adresa contact[at]femeiastie.ro.

Servicii de marketing si publicitate

FemeiaStie.ro poate colecta date privind utilizarea de catre dumneavoastra a serviciilor noastre (ex comportamentul dumneavoastra in timpul vizitarii siteului FemeiaStie.ro pentru a va personaliza experienta online sau pentru prezentarea unor oferte personalizate. De asemenea, putem sa colectam informatii despre mesajele de marketing si publicitate pe care ti le trimitem si despre modul in care raspunzi la ele.

FemeiaStie.ro poate primi, de asemeneaza, si inregistra, pe serverele sale informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat. Aveti optiunea de a seta browserul de internet astfel incat acesta sa respinga anumite cookies. In acest caz, va putea exista insa un impact negativ asupra navigarii dvs. pe site-ul www.femeiastie.ro.

Retineti ca scopul principal al colectarii datelor este prestarea serviciilor noastre (oferirea de continut / articole online, comunicarea cu utilizatorii, organizarea de concursuri, organizarea de evenimente cu redactorii si / sau cu utilizatorii FemeiaStie.ro

Scopul colectarii datelor este asadar informarea redactorilor si utilizatorilor FemeiaStie.ro privindpublicarea de articole, evaluarea serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a comportamentului utilizatorilor.
Pentru comunicare si marketing vrem sa va tnem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care va intereseaza. In acest sens, va putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/ telefonic /mobilepush/webpush/etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la articolele pe care le publicam pe FemeiaStie.ro, concursurile, sondajele, promotiile si evenimentele pe care le organizam prin intermediul websiteului www.femeiastie.ro sau pe pagina FemeiaStie a oricarei retele de socializare (Facebook, Google, Shelfari, Pinterest, Twitter etc). De asemenea, daca ne contactati pentru orice motiv putem pastra o evidenta a acestei corespondente, corespondenta cear putea include date personale.
Va rugam sa retineti ca FemeiaStie.ro poate colecta informatii personale in timpul furnizarii de bunuri si / sau servicii pentru dumneavoastra (de ex: adresa de livrare a unui premiu, trimiterea unei invitatii de participare la un eveniment etc)

Modul de colectare a informatiilor despre dumneavoastra

Colectam informatii despre dumneavoastra in trei moduri:
1.In mod direct - atunci cand va abonati la newsletterul FemeiaStie.ro; atunci cand ne contactati si ne solicitati un raspuns sau atunci cand interactionati in mod direct cu noi. De aceea, este foarte important sa retineti ca, in cazul in care alte persoane folosesc computerul/device-ul dumneavoastra mobil, trebuie sa va delogati la finalizarea sectiunii de navigare. In caz contrar, orice persoana cu acces la device-urile dumneavoastra va avea automat acces si la toate informatiile pe care ni le-ati furnizat.
2.In mod automat - atunci cand utilizati serviciile FemeiaStie.ro, colectam informatii prin intermediul cookie-urilor si prin logarea activitatii dumneavoastra. Va rugam sa consultati informatiile de aici, pentru a afla mai multe informatii privind utilizarea cookie-urilor. De asemenea, daca in prealabil ne-ati furnizat informatii cu caracter personal, avem posibilitatea de a asocia automat acele informatii cu alte informatii pe care le colectam din contul dumneavoastra de utilizator/ redactor ori de cate ori va logati, astfel incat sa va putem identifica pe mai multe dispozitive si browsere, oferindu-va aceeasi experienta de navigare, indiferent de mediul pe care va conectezi.
3.De la terti–trebuie sa stiti ca putem obtine informatii despre dumneavoastra si de la terte companii (de ex., atunci cand va conectati la serviciile FemeiaStie.ro prin intermediul contului dumneavoastra de pe anumite retele de socializare precum Facebook, Google etc.) este posibil sa ne dati acces sa preluam anumite informatii din profilul dumneavoastra de pe respectiva retea de socializare: adresa de email, nume etc. De asemenea, putem obtine informatii despre dumneavoastra si de la terte parti ce opereaza date prin intermediul cookie-urilor (de ex., retelele de publicitate, companiile de sondare a pietei etc.) Retineti, va rugam, faptul ca ne puteti cere in orice moment sa va stergem contul FemeiaStie.ro (de utilizator simplu sau redactor), trimitandu-ne un email pe adresa contact[at]femeiastie.ro. Odata ce ne veti cere acest lucru, nu veti mai putea accesa contul dumneavoastraFemeiaStie.ro, nici informatile salvate pe baza acestuia. Desi contul dumneavoastrava fi sters, vom pastra anumite informatii doar cu scopul de a raspunde eventualelor intrebari/solicitari pe care le-ati putea avea in viitor.

Durata pentru care va prelucram datele

De principiu, FemeiaStie.ro va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate in aceasta Politica de confidentialitate.
Daca ati aplicat pentru un job sau pentru o pozitie de voluntariat, FemeiaStie.ro distruge toate CV-urile primite in termen de maxim 3 luni de la data primirii lor.

Cu cine putem schimba informatiile colectate despre tine si in ce mod

Se intampla sa impartasim tertilor informatii cu caracter personal despre dumneavoastra, cum ar fi informatii despre utilizarea serviciilor FemeiaStie.ro sau sa impartasim informatiile despre dumneavoastra, in forma in care le-am cules in diverse formulare sau corespondente, conform prevederilor prezentei Politici de confidentialitate si in urmatoarele situatii, cu:
Cu furnizorii de servicii - pentru a indeplini anumite functii legate de activitatea FemeiaStie.ro (de ex., furnizori care pot oferi servicii cum ar fi cercetarea, analiza, gazduirea de site-uri web, intretinerea bazelor de date, administrarea concursurilor, furnizarea de servicii si platforme tehnologice).
Cu terte companii care au datele tale personale separat -este posibil sa impartasim informatii despre utilizarea serviciilor FemeiaStie.ro cu terte companii carora le le-ati furnizat separat date personale deja. In aceste situatii, FemeiaStie.ro poate completa datele pe care aceste terte companii le au despre dumneavoastra prin utilizarea unui element comun (care in sine nu estede tip informatie personala).
Cu retelele sociale (spre ex., Facebook): puteti interactiona cu anumite facilitati ale serviciilor FemeiaStie.ro care determina publicarea informatiilor in retelele dumneavoastra sociale ori va puteti conecta pentru a avea acces la anumite beneficii ale serviciilor FemeiaStie.ro (sau ale unei retele sociale) ce necesita furnizarea anumitor date personale. De asemenea, informatiile pe care le postezi pe retelele de socializare / grupurile de socializare FemeiaStie.ro pot fi utilizate si dezvaluite in mod liber de catre FemeiaStie.ro.
Cu dispozitive mobile, electronice sau alte aplicatii pentru dispozitive: se poate sa impartasim informatii (inclusiv informatii cu privire la identitatea ta personala si modul in care folositi aplicatii mobile sau aplicatii pentru dispozitive electronice) cu operatorii de telefonie mobila, furnizorii de tehnologie, furnizorii de servicii de analiza sau operatorii de platforme, sisteme de operare sau alte dispozitive mobile, electronice sau alte aplicatii dezvoltate pentru dispozitive specifice.
Prin concursuri, organizare de evenimente: FemeiaStie.ro poate divulga public numele si orasul castigatorilor de concurs si tombole sau ale redactorilor ori utilizatorilor care au participat la evenimentele organizate de FemeiaStie.ro.
Retineti ca in cazul vanzarii businessului, activitatii sau a activelor FemeiaStie.ro (daca se vinde compania in intregime sau o parte din aceasta/activele acesteia), FemeiaStie.ro poate, fara nicio alta informare, sa transferam partial sau in totalitate informatiile unei terte parti ca parte sau in legatura cu tranzactia respectiva. In urma unui astfel de transfer, se vor aplica politicile de confidentialitate ale entitatii beneficiare, asadar elevor avea drept deplin pentru utilizarea si colectarea ulterioara a informatiilor cu caracter personal.
Din motive juridice: FemeiaStie.ro poate folosi sau utiliza informatii pentru a sprijini organismele de aplicare a legii, guvernamentale sau de reglementare, organizatiile de protectie a continutului sau procesele judiciare in legatura cu sau pentru a preveni orice tip de frauda suspectata sau posibila. FemeiaStie.ro poate colabora cu retele terte de marketing si publicitate, cu companii research, sondaj de opinie, analiza de piata, pentru a va prezenta publicitate prin intermediul serviciilor online sau pentru a ne ajuta sa evaluam utilizarea serviciilor online, vizualizarea reclamelor si a altui tip de continut (spre ex., editorial, advertoriale etc). Retineti ca aceste companii terte pot vizualiza, edita sau seta propriile tehnologii / cookie-uri de urmarire, ceea ce le va permite sa colecteze informatii despre modul in care interactionezi cu continutul si publicitatea in timp ce utilizezi serviciile FemeiaStie.ro. Utilizarea acestor tehnologii de catre terte companii este supusa propriilor politici de confidentialitate, deci FemeiaStie.ro nu se face responsabila in niciun fel pentru ele. (asadar, nusunt acoperite de aceasta politica de confidentialitate).

Informatii referitoare la minori

Dupa cum stiti, serviciile online nu sunt concepute sau destinate utilizarii de catre copiii cu varsta sub 13 ani si, prin urmare, daca ai sub 13 ani, te rugam sa nu utilizezi serviciile FemeiaStie.ro, respectiv sa nu ne furnizezi informatii cu caracter personal.Daca un parinte sau tutore descopera ca minorul sau cu varsta de pana la 13 ani ne-a furnizat informatii fara consimtamantul acestuia, recomandam parintelui sau tutorelui sa ne contacteze la contact[at]femeiastie.ro

Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

FemeiaStie.ro nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.femeiastie.ro altor persoane sau institutii, altele decat cele mentionate in prezenta Politica e confidentialitate.

Pentru detalii referitoare la Politica de Cookies, click aici.

Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate (in legatura cu modul in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal si in conformitate cu orice modificari legale), FemeiaStie.ro va publica respectivele modificari in aceasta pagina, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de confidentialitate a datelor.

Daca nu sunteti de acord cu termenii acestei Politici de confidentialitate (fie partial, fie in intregime), va rugam sa intrerupeti utilizarea Serviciilor noastre online imediat.

Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail, la adresa contact[at]femeiastie.ro.

Care este varsta ta, cititoare a portalului www.femeiastie.ro?

 • - 10 ani
 • 11 - 14 ani
 • 15 - 18 ani
 • 19 - 24 ani
 • 25 - 30 ani
 • 31 - 35 ani
 • 36 - 40 ani
 • 41 - 45 ani
 • 46 - 50 ani
 • 50 + ani

vezi rezultate